I. Definicje

Regulamin elektronicznych kodów rabatowych Fdirect

Sprzedawca- Fdirect sp. z o.o. (dawniej Foxfoto Michał Włodarczyk, Marcin Wieloch s.c.)

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, tel. +48 42 252 99 95, adres prowadzenia działalności: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

NIP: 9471916045 | REGON: 473304713| BDO: 000010258, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000944252, Kapitał zakładowy: 50 000 zł

adres e-mail: INFO @ FDIRECT.PL, numer telefonu: +48 42 252 99 95

Elektroniczny kod rabatowy / kod rabatowy - cyfrowy nośnik Rabatu w formie kodu QR (Quick Response), który umożliwia w czasie ważności kodu zakup towarów z Rabatem w sklepie internetowym Infoto.pl.

Rabat - wyrażona procentowo zniżka na zakupy; wartość Rabatu określona jest w jego treści i wynika z warunków jego przyznania.

Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy;

Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego Infoto.pl;

Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.Infoto.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;

Sklep - sklep internetowy Infoto.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.infoto.pl;

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny w dniach 15.11-30.12 2022r.
 5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest wielokrotnego użytku.

III. Pobranie elektronicznego kodu rabatowego

 1. Klubowicz pobiera kod rabatowy poprzez zeskanowanie go z książeczki rabatowej w formie drukowanej lub digitalowej.
 2. Elektroniczny kod rabatowy można pobierać i używać wielokrotnie do czasu daty wygaśnięcia kodu.

IV. Korzystanie z kodu

 1. Wartość Rabatu przyznawana jest poszczególnym produktom.
 2. W przypadku zwrotu (na podstawie Regulaminu zwrotu towarów zakupionych w sklepie infoto.pl) towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego, Klient otrzymuje zwrot ceny towaru pomniejszony o wartość Rabatu udzielonego na zwracane towary. Wartość Rabatu nie jest zwracana Klubowiczowi.
 3. Wartość zwrotu obliczania jest na podstawie cen jednostkowych widocznych na paragonie lub fakturze.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z kodu rabatowego można składać:
  1. telefonicznie pod nr tel. +48 42 252 99 95 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora),
  2. mailowo na adres Sklepu Infoto sklep@infoto.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Klienta tj. imię i nazwisko, adres, telefon oraz opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni