1. Postanowienia ogólne REGULAMINU PROMOCJI.

 1.1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) jest określenie promocyjnych warunków zakupu w sklepie Infoto (dalej „Promocja”).
 1.2. Organizatorem Promocji jest FOXFOTO s.c., z siedzibą w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 18, kod pocztowy 94-227, NIP 9471916045, REGON 473304713, telefon: 42-2529995, adres poczty elektronicznej: sklep@infoto.pl (dalej  „Organizator”).
 1.3. W Promocji może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji dokona zakupu wybranych produktów w sklepie Infoto (dalej „Uczestnik”). 

2. Zasady promocji.

 2.1. Promocja dotyczy następujących produktów widocznych na stronie https://infoto.pl/pl/349-obiektywy-laowa-pokrowiec-gratis
 2.2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.infoto.pl.
 2.3. W ramach Promocji Uczestnik przy zakupie wyżej wymienionych produktów otrzymuje gratis pokrowiec na obiektywy Laowa 
 2.4. Promocja obowiązuje od 19.12.2019 do wyczerpania zapasów.
 2.5  W przypadku zwrotu należy odesłać całość zestawu promocyjnego o, którym mowa w regulaminie. 

3. Postanowienia końcowe

 3.1. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 3.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu Infoto oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował na stronie www.infoto.pl.
 3.4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi aktualnie w sklepie Infoto.